Terapija igrom

Terapija igrom je terapijska metoda usredotočena na dijete i njegove potrebe koja se koristi u psihoterapiji djece u dobi od 3 -12 godina. Ova vrsta terapije korisna je kod različitih problema s kojima se djeca i njihovi roditelji suočavaju, od pojave problema u ponašanju djeteta i socijalnim odnosima do poteškoća u emocionalnom, psihičkom ili intelektualnom funkcioniranju djeteta.

Kada terapija 
igrom pomaže?

Postoje određena životna razdoblja kada primjećujemo probleme kod djece. Često se brinemo kada vidimo da je dijete potišteno, tužno i ljuto ili kada primijetimo vidljive promjene u ponašanju. Čak i kada sve ovo izostane vrlo je normalno da često preispitujemo svoje postupke i ponašanje svog djeteta. Svako dijete je posebno, drugačije i jedinstveno i tako mu treba pristupiti i pomoći mu na putu odrastanja.

Primjeri kada vi i vaše dijete trebate pomoć terapeuta igrom:

 • Dijete ima noćne more ili poremećaje spavanja
 • Dijete ima problema u školi ili škola preporuča uključivanje djeteta u tretman 
 • Dijete je pretrpilo traumu
 • Dijete je pretrpilo gubitak bliske osobe
 • Roditelji su u postupku rastave ili razvoda
 • Dijete pati od anksioznosti, stresa ili fobija
 • Dijete je povučeno ili često nesretno
 • Dijete ima poteškoće u koncentraciji ili pri učenju
 • Dijete je kronično bolesno ili ima zdravstvene poteškoće
 • Dijete ima poteškoće pri sklapanju prijateljstava
 • Dijete se često svađa s vršnjacima ili braćom/sestrama
 • Dijete trpi vršnjačko zlostavljanje ili ga samo provodi nad drugima
 • Dijete pokazuje neprimjereno ponašanje
 • Dijete se uopće ne igra
Ispunite upitnik i dogovorite termin konzultacije s terapeutom.
Kontakt

Kako terapija igrom pomaže?

Terapija igrom je dugoročna intervencija koja se oslanja na kontinuitet, redovitost i uključenost terapeuta, djeteta, djetetovih roditelja i prema potrebi učitelja/odgajatelja.
Pomaže djeci da izraze osjećaje na način koji im pomaže da steknu uvid u svoje ponašanje. Kroz terapiju igrom djeca mogu na neugrožavajući način ponovno proživjeti traumatska ili teška životna iskustva s ciljem boljeg razumijevanja prošlosti i učenja strategija suočavanja s budućim problemima. Ona djeci pruža emocionalnu podršku i bolje razumijevanje vlastitih misli i emocija, a i mogućnost učenja socijalnih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba.

Kako izgleda proces terapije igrom?

Nakon prijave i ispunjavanja potrebne dokumentacije, terapija igrom započinje inicijalnim razgovorom s roditeljima. Taj termin koristimo za međusobno upoznavanje, razgovor o problemima koji se javljaju u vašoj obitelji te za procjenu o korisnosti terapije igrom za vaše dijete i planiranje terapijskog procesa.
Pri svakoj terapeutskoj intervenciji, na početku može doći do pogoršanja ponašanja, prije nego se ono poboljša. Razgovarajte s terapeutom oko briga koje vam se pojave. Osjećajte se slobodno postaviti terapeutu sva pitanja koja vas zanimaju vezano za tretman.

Koliko traje proces terapije igrom?

Terapija igrom se u pravilu odvija jedanput tjedno u trajanju 45 min i radi se o individualnim susretima djeteta i terapeuta. Dogovaranjem termina isti dan u isto vrijeme, pojačavamo osjećaj redovitosti i konzistentnosti što pridonosi razvijanju odnosa povjerenja. Izostanci i neredovitost dolazaka na tretmane mogu dovesti do ometanja terapijskog procesa.
Kod neke djece će napredak biti vidljiv nakon kratkotrajnih intervencija (6 - 12 susreta). No, ako dijete ima probleme koji traju duže vrijeme ili su složeniji, možda će biti potrebna dugotrajnija intervencija (24 susreta ili više).

Česta pitanja

Igra pomaže djeci različite dobi, spola ili kulturnog okruženja učiti, komunicirati i razvijati osobnost. Iznimno je važna u djetetovom razvoju, jer omogućava djetetu da ostvari smisao unutar svojeg svijeta te da se polako priprema za odrasli život. 

Znamo da je igra primarni način na koji se djeca izražavaju i rješavaju probleme, a u terapiji igrom sama igra smatra se jednom od najprirodnijih samoiscijeljujućih aktivnosti u kojoj dijete može sudjelovati. 

Igra djetetu pruža mogućnost fantazije kroz koju dijete u sigurnom prostoru može izraziti svoje najdublje misli, emocije i unutarnje sukobe. Dijete dobiva mogućnost izražavanja emocija ne koristeći riječi nego crtajući, igrajući se u kutiji s pijeskom, izražavajući se kroz muziku, pokret, igranje uloga i dr. 

U okviru ovog pristupa igru i kreativne tehnike koristimo kako bi se oslobodio potencijal djeteta i pomoglo djetetu da razumije različite životne situacije kroz koje prolazi. 

Terapija igrom pomaže u djetetovom rastu i razvoju, te ispunjavanju njegovog potencijala. 

U terapiji igrom dijete može razvijati sljedeće vještine: 

 • Razvija uvid u sebe i sposobnost izražavanja misli i osjećaja
 • Uči kako izraziti niz osjećaja na siguran način u podržavajućoj okolini
 • Razvija sposobnost donošenja odgovarajućih izbora i odluka
 • Postaje odgovornije za svoje ponašanje
 • Uči nositi se sa strahovima, anksioznosti i brigama
 • Razvija samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi
 • Jača empatiju i povezanost s drugima

Terapija igrom djeluje iznutra prema van što znači da radimo na izgradnji sposobnosti djeteta koje vode ka poboljšanju ponašanja. Kada terapeut stvori povjerljivo i empatično okruženje, djeca će kroz igru pokazati kako se osjećaju i učiti da su svi osjećaji prihvatljivi. U tom se okruženju djeca više otvaraju i osjećaju se ugodno slobodno se izražavajući. Razvijaju moć i odgovornost za pozitivnu promjenu.

Rezultati terapije igrom mogu biti općeniti, poput smanjenja razine anksioznosti ili povećanja samopoštovanja i specifični, poput promjena u ponašanju ili poboljšanja odnosa s obitelji i prijateljima.

Pomaci mogu biti vrlo suptilni, a razlika se primjećuje u djetetovom svakodnevnom ponašanju.

Terapeut igrom ostvaruje sigurno i podržavajuće okruženje čime djetetu pomaže da kroz igru izrazi nesvjesne misli, strahove, konflikte i želje, te aktivira blokirane misli i osjećaje. Ova terapijska metoda naglašava odnos između djeteta i terapeuta kroz koji pruža korektivno iskustvo potrebno za ozdravljenje.

Terapeut igrom educiran je o procesu djetetovog rasta i razvoja te razumije igru kao djetetovo sredstvo izražavanja i komunikacije. Tumači simboliku djetetove igre i promatra obrasce ponašanja koji se za vrijeme igre pojavljuju. 

Terapijski odnos koji se razvija između vašeg djeteta i terapeuta je od velike važnosti. Vaše se dijete mora osjećati ugodno, sigurno i doživjeti da ga terapeut razumije. Takav oblik povjerljivog odnosa olakšava djetetu izražavanje njegovih/njezinih misli i osjećaja kao i korištenja terapijskog vremena na koristan način. Za dijete je vrlo važna informacija da vi kao roditelj podržavate terapijski proces.

Informacije koje podijelite s terapeutom o vašem djetetu i obitelji su povjerljive, a terapeut je etički dužan postupati profesionalno, odgovorno i povjerljivo prema svakom korisniku.

Igraonica je u terapiji igrom opremljena pažljivo odabranim igračkama i materijalima koji su tematski i metodički posloženi kako bi poticali djetetovu maštu te odražavaju različita iskustva i stanja. Igraonica je djetetovo kraljevstvo gdje se može slobodno izraziti koristeći različite medije i područja igre. Oni uključuju likovne i kreativne materijale, plastelin i glinu, lutke, maske i kostime, igru u pijesku, male figure i životinje, muzičke instrumente, priče i knjige. Terapeut igrom će poticati dijete da koristi različita sredstva s ciljem izražavanja i otkrivanja sebe bez potrebe za verbalnim objašnjavanjem.

Koristeći se ponuđenim materijalom za igru na direktan ili simboličan način dijete pokazuje svoje osjećaje i misli mnogo uspješnije u odnosu na verbalnu ekspresiju. Kada se djeca mogu uspješno izraziti, osjećaju da ih drugi bolje razumiju.

Igra može biti neuredna i pomaže ako dijete dođe na susret u staroj odjeći kako bi se smanjila briga oko mogućeg prljanja.

Vrijeme koje dijete provede u terapiji igrom je posvećeno djetetu. Nakon prvog i svakog sljedećeg dolaska na terapiju igrom, dopustite da dijete samo prenese dojmove. Oduprite se potrebi ispitivanja djeteta o tretmanu, jer će to staviti pritisak na dijete da raspravlja o nečemu što možda i samo teško razumije. Umjesto toga razgovarajte s terapeutom o svim brigama i  pitanjima koje imate.

Roditelj je važna figura u pružanju pomoći i vođenju djeteta kroz terapijski proces. Budite dosljedni u poticanju djeteta na redovito pohađanje tretmana. Nemojte tražiti od djeteta da “se lijepo ponaša” i provjeravati kakvo je bilo. Terapija se ne odnosi na pojmove “dobro” i “loše” jer vaše dijete mora imati slobodu izraziti loše osjećaje bez prikrivanja. 

Tijekom procesa terapije igrom roditelji dolaze na konzultaciju jednom mjesečno, a ispred djeteta ne razgovaramo o onome što se događa u susretima ili kod kuće. Za sve dodatne informacije terapeut vam je dostupan telefonski ili e-mailom i izvan planiranih konzultacija.

Prema podacima Međunarodnog udruženja za terapiju igrom (Play Therapy International) koje je provelo evaluaciju učinkovitosti terapije igrom s 10.000 korisnika, između 74 % i 83 % djece s kojom je terapijski proces proveden prema međunarodnim standardima ove organizacije pokazuju pozitivnu promjenu. Što su teži problemi veći je postotak djece koja pokazuju pozitivnu promjenu - 74 % za one s blagim/umjerenim problemima, 83 % za one s težim problemima.

Djevojčice pokazuju blago višu stopu poboljšanja od dječaka, 79 % u usporedbi sa 73 %.

Kronološka dob djeteta također utječe na rezultate koje ćemo dobiti. Što je dijete mlađe u trenutku dolaska na terapiju, to je veći postotak djece koja pokazuju pozitivne promjene - 80 % u dobi od 6 godina, a 71 % u dobi od 12 godina. Istraživanja pokazuju da je pomoć pružena u kratkom vremenu nakon pojave problema i najučinkovitija. (PTI istraživanje - kolovoz 2011.)

U Kutku za roditelje možete pronaći dodatne korisne informacije i literaturu.
Kutak za roditelje
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram